સભ્‍યશ્રીઓની યાદી

વોર્ડ નં. નામ સરનામું ટેલિફોન - નંબર
1
શ્રી મોહમદઅનમીન અહેમદભાઇ ભટ્ટી પાટવાડી નાકા બહાર ,કોડકી રોડ
--
1
શ્રી કાસમ મામદ સમા પ્લોટ નં. ૪૦,ભારતનગર, પાટવાડી નાકા બહાર
9825591319
1
શ્રીમતી મરિયમબેન હાસમભાઇ સમા પ્લોટ નં. ર૬,રાહુલનગર, પાટવાડી નાકા બહાર
1
શ્રીમતી સરલાબેન મહેશભાઇ ગોર જતફળીયા,સરપટનાકા બહાર એરપોર્ટ રોડ
2
શ્રીમતી આઇસુબેન અલીમામદ સમા ખારીનદી રોડ
2
શ્રી માલશીભાઇ નામોરીભાઇ માતંગ સુરલભીટ રોડ
9913840409
2
શ્રીમતી રોશનબેન હારૂનભાઇ ત્રાયા એરપોર્ટ રોડ
2
શ્રી સુલેમાનભાઇ કાસમભાઇ હિંગોરજા સુરલભીટ
3
શ્રીમતી નઝમાબેન ઇમ્તીયાઝભાઇ મેમણ પ્લોટ નં. ૭૧,અનીશા પાર્ક
3
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મનજીભાઇ ભીલ ભીલવાસ
9228342904
3
શ્રી ફકીરમામદ રમજુભાઇ કુંભાર ભીડનાકા બજાર ,ચબૂતરા સામે
9978789454
3
શ્રીમતી રાણબાઇ આત્મારામભાઇ મહેશ્વરી સંત રોહિદાસ નગર,સુરલભીડ રોડ
4
શ્રી અબ્દુલરજાકભાઇ કે.માંજોઠી કેમ્પ પોલીસ ચાવડી પાસે
9824223114
4
શ્રી દીલીપ પ્રેમજીભાઇ.હડીયા જેષ્ઠાનગર, લક્ષ્મી નિવાસ
9979456400
4
શ્રીમતી મોનીકાબેન એચ.ગુસાઇ સહયોગ નગર,શેરી નં.૧૨
9909072546
4
શ્રીમતી હેમલતાબેન પી.ભાનુશાળી જેષ્ઠાનગર વિશ્વકર્મા મન્દિર સામે
9375849051
5
શ્રીમતી મીનાબેન દિપકભાઇ. ચંદે ૪૮, નરનારાયનનગર,કલેક્ટર કચેરી પાછળ
8401100705
5
શ્રીમતી લતાબેન ઇન્દુલાલભાઇ સોલંકી અંજારીયા ફળીયા,કંસારા બજાર
9374337678
5
શ્રી અલીખાનભાઇ જુસબખાનભાઇ.બલોચ સેજવાળા માતમ
9974410691
5
શ્રી કૌશલભાઇ સુરેન્દ્રભાઇ.મહેતા ડો.ભાણજી સ્ટ્રીટ
9426215213
6
શ્રીમતી ગૌદાવરીબેન કાંતિભાઇ.ઠક્કર ૭-એ,કલ્યાણેશ્વર વાડી
9898448989
6
શ્રીમતી જીજ્ઞાબેન જે.ઠક્કર એમ-૧૨,૪પ૮ નવી ઉમેદનગર કોલોની
9925591059
6
શ્રી જલધીભાઇ ચન્દ્રકાંતભાઇ.વ્યાસ ધ્વારકાધિશ મન્દિર,ઉપલીપાડ રોડ
9925115359
6
શ્રી ધીરેનભાઇ ભાનુભાઇ.ઠક્કર ૩૭, ઓરીયંટ કોલોની
9879533033
7
શ્રીમતી ચૌલાબેન મનોજભાઇ.સોની મારૂતી પ્લોટ સંસ્કાર નગર
9429341841
7
શ્રીમતી રશ્મિબેન ધર્મેન્દ્રભાઇ.સોલંકી ૧૦૯,સંસ્કાર નગર
9725273942
7
શ્રી મહીદીપસિહ પી.જાડેજા ૧૦, ઉત્કર્ષ સોસાયટી,ગાયત્રી મન્દિર સામે
9727996655
7
શ્રી ડો.રામભાઇ કરશનભાઇ ગઢવી ૧,સત્યમ સોસાયટી,એસ.ટી.વર્ક શોપ સામે
9825708488
8
શ્રીમતી પ્રકાશબા મનુભા.જાડેજા ૩૯,વાલારામ નગર,નવી રાવલવાડી
9978713524
8
શ્રી અશોકભાઇ ભીમજીભાઇ હાથી ૨૦,નુતન સોસાયટી,વિજયનગર
9825553551
8
શ્રી રાજેન્દ્રસિન્હ હકુમતસિન્હ્ભાઇ જાડેજા શિવક્રુપા નગર
9998191919
8
શ્રીમતી પુનીતાબેન મુકેશભાઇ ચૌહાણ સી/૧૧૪, રાવલવાડી રીલોકેશન
9
શ્રી શૈલેન્દ્રસિહ બળવંતસિંહ.જાડેજા ૭૪/એ,બી, ભાનુશાલી નગર
9726492919
9
શ્રી અજયભાઇ પુષ્પદાન.ગઢવી નિર્મલસિંહ વાડી ભાનુશાલી નગર
9825225377
9
શ્રીમતી રેશ્માબેન જીતેન્દ્રભાઇ.ઝવેરી "વંશ" ૧૦, જ્યુબીલી કોલોની
9409070990
9
શ્રીમતી સુશિલાબેન પ્રભુલાલભાઇ આચાર્ય ૬,જ્યુબીલી કોલોની
9879348676
10
શ્રીમતી જાનકીબેન રાગવભાઇ ભટ્ટ બી/૨૦૫ ,આર.ટી,ઓ.રીલોસકેશન
9586566456
10
શ્રી રાહુલભાઇ ઉમીયાશંકરભાઇ ગોર માનવ મન્દિર,ન્યુ ઘનશ્યામનગર
9727919999
10
શ્રી ભરતભાઇ વાલજીભાઇ રાણા રઘુવંશીનગર, ભાનુશાલી નગર પાછળ
9687747247
9173722334
10
શ્રીમતી ફલ્ગુનીબેન અમીતભાઇ ગોર બી/૩૫૧,શેરી નં.૧૨,આર.ટી,ઓ.રીલોકેશન
11
શ્રીમતી બિદિયાબેન મેહુલ.ઠક્કર ૪૭/બી,પ્રમુખાસ્વામી નગર
9099922664
11
શ્રીમતી રીટાબેન વિશાલભાઇ.મોતા ૫૧,અરીહંત નગર
9099820018
11
શ્રી અશોકભાઇ નાનજીભાઇ પટેલ ૧૫,પ્રમુખાસ્વામી નગર
9426983773
11
શ્રી સહદેવસિન્હ દિલુભા જાડેજા ૧૦૬,ઓધવપાર્ક નગર,પ્રમુખાસ્વામી નગર
9825045255